Phone icon.png
Mail icon.png
FB Icon.png
LinkedIn icon.png
Google my Business icon.png

Leerlingen

Bij dPT Wiskunde doen we alles voor onze leerlingen. Omdat zij er ontzettend veel baat bij hebben als onze lessen zo goed mogelijk aansluiten op de reguliere wiskundelessen hebben we daarom het "Vrienden van dPT"-programma ontwikkeld. Alle wiskundedocenten van scholen die meedoen aan ons programma kunnen via Mijn dPT meekijken met de vooruitgang die hun leerlingen tijdens onze lessen boeken. Bovendien kunnen ze wanneer ze tijdens de wiskundeles merken dat een van onze leerlingen tegen een specifiek probleem aanloopt dat via Mijn dPT direct rechtstreeks doorgeven aan de Personal Trainer. Zo is er een ontzettend laagdrempelige vorm van contact mogelijk, zonder dat dit enige verplichting met zich mee brengt. Iedere docent bepaalt zelf of en hoe intensief hij/zij onze lessen volgt en contact onderhoudt met onze Personal Trainer.

Scholen

Naast het verbeteren van de kwaliteit van onze individuele lessen kunnen we voor scholen veel betekenen. Heeft een groep leerlingen door bijzondere omstandigheden een achterstand opgelopen, of zij hun algebraïsche vaardigheden niet op het gewenste niveau? dPT Wiskunde schiet graag te hulp. Zowel incidentele opfrisuurtjes als intensievere begeleidingstrajecten en zomerscholen zijn mogelijk. Doordat er ineens iemand anders voor de klas staat zullen leerlingen minder het gevoel dat er simpelweg een uurtje wiskunde bijkomt in hun rooster. Omdat onze Personal Trainers allemaal nog studeren zijn ze ontzettend flexibel. Daarom zouden bijvoorbeeld ook tussenuren op een nuttige manier kunnen worden ingevuld. Hieronder staan wat voorbeelden van materialen die we hebben geschreven.

Materialen

Wanneer een heel specifieke reeks onderwerpen extra aandacht vereist of wanneer regulier lesmateriaal al tijdens de les gebruikt is, is het behandelen van de opgaven uit het boek vaak niet toereikend. Bij dPT Wiskunde passen we ons graag aan aan situaties als deze. Inmiddels hebben we al ontzettend veel materialen geschreven. Deze materialen variëren van theorieboeken tot werkboeken en oefentoetsen. Hiernaast staan enkele previews van pagina's uit ons werk. Wil je meer weten over onze materialen, of wil je hele bundels inzien ? Dat is geen probleem, neem dan contact met ons op!