Lenteschool Vossius

De lenteschool op het Vossius Gymnasium wordt jaarlijks groots neergezet. Leerlingen uit alle niet-examenjaren die bij een of twee vakken behoefte hebben aan wat extra begeleiding kunnen zich inschrijven voor de vakken waarbij ze op dat moment een achterstand hebben. dPT heeft de afgelopen twee jaar met veel plezier en succes meegeholpen bij de lessen voor de brugklas, en in de bovenbouw de vierde en vijfde klas (zowel onder-als bovenbouw). ‚Äč

Algebracursus Fons Vitae

Toen de wiskundedocenten van het Fons Vitae constateerden dat er een achterstand was op het gebied van algebraïsche vaardigheden schakelden ze dPT in. O.b.v. een door dPT gemaakte instaptoets werd besloten of leerlingen mee moesten doen aan de cursus. dPT schreef een op maakt gemaakte algebra-bundel, waarin precies die onderwerpen aan bod kwamen waar nodig mee geoefend moest worden. Aan het eind van de cursus werd een toets van vergelijkbaar niveau als de instaptoets afgenomen en de leerlingen bleken waren met sprongen vooruit gegaan!

Overstappers OSB

Twee dappere leerlingen gingen de spannende uitdaging aan om de overstap van 4 havo naar 5 VWO te maken. Hierdoor moesten ze in korte tijd de gehele stof van de vierde klas inhalen. Al snel bleek dat ze deze overstap niet cadeau kregen. In januari haalden beide leerlingen een diepe onvoldoende het was duidelijk dat er iets moest gebeuren. Samen met de wiskundedocenten, mentoren, ouder(s), leerlingen en Personal Trainers van dPT zette iedereen zich vol in met een prachtige zeven en acht als eindresultaat voor het laatste SE in juni. 

Phone icon.png
Mail icon.png
FB Icon.png
LinkedIn icon.png
Google my Business icon.png