top of page

dPT Online

Abc-formule
16:47
Afgeleide van machtsfuncties
05:02
Cirkelvergelijking
13:41
Evenredige en omgekeerd evenredige verbanden
08:34
Cosinusregel
12:17
Differentiequotiënt
06:32
Domein en bereik
06:15
Gebroken lineaire functies
09:06
Gelijkvormigheid
09:25
Goniometrische vergelijkingen
14:36
Sinusfunctie
12:52
Groeifactor omrekenen
12:13
Inleiding afgeleide
05:45
Intervalnotatie
04:57
Introductie goniometrie via eenheidscirkel
12:12
Kettingregel
08:20
Kwadratische (tweedegraads-)functies
07:05
Lineaire functies
10:57

Havo Wiskunde B

Het lijkt erop dat je nog geen dPT Online abonnement hebt..

bottom of page