top of page

dPT Online

Absolute waarde functies
06:59
Abc-formule
16:47
Basisregels differentiëren (standaardafgeleiden)
06:31
Cirkelvergelijking
13:41
Cosinusregel
12:17
Differentiequotiënt
06:32
Domein en bereik
06:15
Eenparige cirkelbeweging
20:20
E-macht en ln - vergelijkingen oplossen
03:52
Extrema
08:06
Gebroken functies
08:43
Gebroken lineaire functies
09:06
Goniometrische vergelijkingen
14:36
Inproduct
11:23
Introductie exponentiële groei
03:51
Introductie goniometrie via eenheidscirkel
12:12

Vwo Wiskunde B

Het lijkt erop dat je nog geen dPT Online abonnement hebt..

bottom of page