top of page

dPT Online

Examenvideo's 

Havo Wiskunde B 2020 Tijdvak 2

Betrouwbaarheidsintervallen
09:10
Boxplots
16:21
Differentiequotiënt
06:32
Formules omwerken
14:22
Exponentiële functies
10:45
Evenredige en omgekeerd evenredige verbanden
08:34
Formules met meer variabelen
13:39
Groeifactor omrekenen
12:13
Haakjes wegwerken
11:03
Halfvlakken
10:42
Halverings- en verdubbelingstijd
07:57
Histogram en frequentiepolygoon
18:25
Lineaire functies 2
07:59
Normale verdeling
10:10
Permutaties en combinaties
06:50
Redeneren met formules
14:02
Rekenregels breuken
17:52
Rekenregels procenten
10:09

Het lijkt erop dat je nog geen dPT Online (Pro) abonnement hebt..

bottom of page